Thiu thất tình vất vưỡng trên đường NTMK thì gặp mộng năng. Ả ta có vẻ quýêt tâm “kì này bà vét sạch nhà mài” Trâm hận đời vì tinh không được đáp lại vì Thiu hết Thảo rồi với mộng năng, dấn thân vào giang hồ chuyên đòi nợ thuê, chửi lộn dùm, đẻ mướn…(thuê mướn đủ thứ)
Loading...