trời ơi lổ vốn mất rồi đã tiệc lớn như vậy mà chỉ dc mấy món này thôi sao mai mốt ko làm business kiểu này đâu
Loading...